Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló de la república

Nou projecte de recerca: Regional Manifestos Project o l’efecte de la descentralització a les estrategies dels partits polítics

Avui ens agradaria presentar-vos el Regional Manifestos Project un nou projecte de recerca, posat en marxa l’any 2010 i finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad del govern espanyol, que té com a objectiu mesurar les preferències polítiques dels partits que competeixen en eleccions regionals, utilitzant l’anàlisi de contingut quantitatiu dels programes electorals.

El projecte neix amb la vocació d’estendre a l’àmbit regional la tasca desenvolupada per l’equip del Manifesto Project, que des de la seva formació  s’ha ocupat de diferents aspectes del rendiment dels partits polítics, així com de l’estructura i el desenvolupament del sistema de partits. El projecte es basa en l’anàlisi de contingut quantitatiu dels programes electorals dels partits de més de 50 països que cobreixen totes les eleccions lliures i democràtiques des de 1945.

És una nova eina metodològica aplicable de manera universal per a l’anàlisi dels programes electorals dels partits en sistemes polítics multinivell i ara s’ha aplicat al cas espanyol, generant amb això uns dades inèdites.

Quina importància concedeix cada partit polític a un tema concret (educació, desenvolupament sostenible, economia, igualtat, etc.) Al seu programa electoral? ¿Reclamen més o menys competències per a determinat nivell de govern (local, regional, nacional, europeu o internacional) a cada un dels temes? ¿Presenten els partits polítics d’àmbit estatal les mateixes propostes en les eleccions regionals de les diferents comunitats autònomes?

Fins ara, el finançament obtingut ha permès cobrir dos cicles d’eleccions autonòmiques a l’estat espanyol: 2004-2007 i 2008-2011. Estan disponibles les dades del cicle 2008-2011 pel que fa als dos principals partits, PP y PSOE, de totes dels Comunitats Autònomes, el seu programa marc de 2011, i els partits regionalistes/nacionalistes més importants: CiU, PNV, BNG y CC. La base de dades serà actualitzada periòdicament per tal d’incorporar més casos.

A la pàgina web  www.regionalmanifestosproject.com es poden descarregar gratuïtament les bases de dades en diversos formats.

Els comentaris estan tancats.