Deixa un comentari

RCUB i la setmana de l’Accès Obert

Durant els dies 23 i 29 d’octubre s’està celebrant la Setmana Internacional de l’Accés Obert. El CRAI de la Universitat de Barcelona hi participa en diverses actuacions.

L’Accés Obert o Open Acces significa l’accés lliure al coneixement, és a dir, la lliure disponibilitat a Internet d’obres de caràcter científic divulgades.

És un sistema d’informació i documentació científica que permet a qualsevol persona consultar, descarregar, imprimir i distribuir l’obra sencera o fragments d’aquesta, així com d’altres fonts d’informació científica.

Per exemple una revista en accés obert és una publicació d’accés gratuït que no utilitza la propietat intel·lectual per restringir-ne l’accés ni la utilització dels materials  publicats. En comptes d’això, s’utilitzen els drets per assegurar-ne l’accés i permetre’n l’ús, donant als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret de ser reconeguts i citats adequadament.

Des del nostre blog ens agradaria donar-vos a conèixer RCUB el portal de Revistes científiques de la Universitat de Barcelona que recull les revistes científiques especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona.

RCUB és una eina per gestionar i publicar les revistes que ofereix als editors  orientacions per posicionar-les en els índex nacionals i internacionals i per millorar-ne la qualitat i visibilitat. Assessora també en la gestió de drets d’autor i propietat intel·lectual.

Hi podem trobar  revistes científiques d’articles en curs de publicació i revistes científiques que ja no es publiquen però de les quals es disposa de la col·lecció en format digital.

Dins la categoria d ‘Humanitats (Filologia, Filosofia, Història) hi ha més d’una trentena de títols. N’hem fet una selecció dels més rellevants pel que fa al nostre àmbit de coneixement: la Història Contemporània.

Per a més informació sobre iniciatives d’accés obert en l’àmbit de les Humanitats us recomanem que llegiu el post del blog dels nostres companys del CRAI Biblioteca de Lletres que parla de la Open Library of Humanities (OLH) i del Humanities Commons dues propostes molt interessants!


Deixa un comentari

El CRAI Pavelló de la República imparteix sessions de formació per estudiants de Grau de Geografia i Història

Un any més, els responsables del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, han sol·licitat al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República l’organització de cinc sessions de formació dirigides a la totalitat d’estudiants dels sis grups de 1er. de Grau de Geografia i Història.

Els professors Jordi Ibarz, Àngels Solà, Oriol Dueñas i Gemma Torrres són els responsables dels grups, tres de matí i tres de tarda. Les primeres sessions es van celebrar el passat dia 25 de maig i les restants el 26 de maig.

El propòsit d’aquesta activitat docent és doble, per una part donar a conèixer als estudiants les eines i els fons que el CRAI de la UB posa a la seva disposició i, per l’altra, presentar el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, en el seu doble vessant de biblioteca i arxiu.

Pel que fa a la primera part, força breu, la presentació s’organitza com un recordatori del que els estudiants aprenen a les sessions d’acollida que el CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història prepara a principi de curs. Es fa un repàs de la consulta al catàleg i dels serveis d’obtenció de documents via PUC i Préstec Interbibliotecari i s’introdueixen els recursos que els poden ser més útils, com per exemple: Recercador+, Mendeley, RACO, ARCA, Dialnet, Memòria Digital de Catalunya, etc.

A continuació, i com a part central de la sessió, s’explica la tipologia del fons del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República: monografies, publicacions periòdiques, cartells, adhesius, segells, etc. i es fa especial atenció a l’arxiu, que per a la gran majoria d’estudiants és un món completament desconegut.

Plantegem un supòsit pràctic que porta per títol: Estic fent una recerca sobre el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil, i s’explica pas a pas què és un inventari d’arxiu, com consultar-lo, com identificar els documents i com sol·licitar-los. Per acabar, els alumnes han de respondre per escrit unes preguntes relacionades amb tot el que s’ha explicat i lliurar-les al professor corresponent.

La resposta dels estudiants ha estat més que positiva. Des del nostre blog volem felicitar els professors del Departament d’Història Contemporània per aquesta iniciativa que, per sisè any consecutiu, ajuda a fer més visible i útil el CRAI de la UB.


1 comentari

La Fundación AG-FITEL i la seva hemeroteca digital

Fa uns quants dies a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid  va tenir lloc l’acte titulat “Prensa obrera (1964-1982): De la clandestinidad a la legalización” on  es van presentar les noves capçaleres de premsa obrera, concretament dels sectors del metall i la construcció, que s’han incorporat a l’Hemeroteca Digital  de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL procedents de l’Hemeroteca de la Fundación F. Largo Caballero.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL és una institució que pretén fomentar l’intercanvi d’idees, des del respecte a la diversitat i la pluralitat ideológica, per generar alternatives i propostes als reptes laborals, socials, econòmics i mediambientals que són de l’interès de treballadors, empreses i de la societat en general. Tracten especialment els temes relacionats amb els sectors productius del metall, la construcció i les indústries afins.

Volen promoure la cultura en relació amb el món del treball i per això recolzen la difusió de les expressions culturals i artístiques, la investigació i la innovació així com l’edició de publicacions especialitzades en les diverses àrees de coneixement.

Aquesta fundació té un centre de documentació especialitzat en la història de l’organització, dels sectors industrials i de la construcció que està al servei dels investigadors que treballen sobre aquesta temàtica i de la societat en general. Té com a missió la recuperació, conservació i difusió dels fons documentals i bibliogràfics que pertanyen a la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), i els relatius a l’estudi de les indústries del sectors del Metall i la Construcció.

agfitel

L’hemeroteca conserva les publicacions periòdiques editades per la MCA-UGT i tenen un arxiu dipositari de la documentació que genera. Treballen en la recuperació, descripció i conservació dels fons fotogràfics generats al llarg de la seva història, la recuperació i digitalització dels fons documentals històrics de les societats i federacions obreres que la van antecedir, que es troben dipositats al Centro Documental de la Memoria Histórica, i la creació de col·leccions factícies sobre la història de la construcció, la siderúrgia i les seves indústries afins a l’estat espanyol.

El CRAI Biblioteca Pavelló de la República manté una política d’intercanvi amb aquesta institució des de l’any 2012.

Esperem que la informació us sigui d’utilitat!

 


Deixa un comentari

Editat material didàctic fruit de la col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló de la República amb el Memòrial Democràtic de la Generalitat de Catalunya

En els darrers mesos han aparegut diverses publicacions de caire didàctic elaborades, en part, amb la documentació dels fons del CRAI Biblioteca Pavelló de la República.

De la col·laboració amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya destaquem:

Ensenyar a pensar: en memòria dels mestres de la República de Salomó Marquès, un quadern que neix arrel de l’exposició “Desenterrant el silenci: Antoni Benaiges, un mestre de la República en una fossa comuna de Burgos”.

Sergi Bernal,  documenta fotogràficament l’obertura d’una fossa comuna a Burgos on es van trobar les restes del mestre català Antoni Benaiges Nogués, nascut a Mont-roig del Camp que exercia a l’escola rural de Bañuelos de Bureba (Burgos). Ja us vam explicar la seva història en un altre post del nostre blog. Benaiges fou afusellat el 25 de juliol de 1936 per l’exèrcit rebel i enterrat en una fossa comuna.
Aquest material convida els estudiants a conèixer la situació educativa de principis de segle XX, caracteritzada per l’analfabetisme, la deficitària formació dels mestres i la manca de centres escolars. Es fa una aproximació a la política educativa durant la Segona República  per tal d’explicar en què va consistir l’anomenada renovació pedagògica. Es detallen les polítiques educatives que es van dur a terme, així com es descriuen els més innovadors i importants referents pedagògics a Europa: Montessori, Decroly i Freinet, a tall d’exemple.

La Transició democràtica a Catalunya: recursos per a una aproximació didàctica de l’Associació de Joves Historiadors i Historiadores de la Universitat de Barcelona. Es tracta del  sisè volum de la col·lecció ‘Eines de memòria’, una proposta didàctica que el Memorial Democràtic posa a l’abast de la comunitat educativa amb la finalitat d’explicar aquest període clau de la història més recent de Catalunya.

El llibre ofereix diversos recursos per endinsar-se en aquest període històric: des de la imatge, els documents escrits, el cinema, els enllaços en els webs o les propostes d’investigació en els treballs de recerca. A partir d’aquí, es promou la reflexió, l’anàlisi i l’intercanvi raonat d’idees per tal que els joves puguin extreure les seves pròpies conclusions i descobreixin les potencialitats, les limitacions i els condicionants d’aquest període i les seves conseqüències en l’actualitat.

A la revista digital Temps i Espais de Memòria la professora de la Universitat de Barcelona Mary Nash, usuària habitual de la nostra biblioteca, publica el seu article El moviment social del feminisme i la consecució de drets a la Transició, recentment aparegut i amb documentació dels nostres fons.


Deixa un comentari

Nou Recercador+ al CRAI de la Universitat de Barcelona

Des de principis d’any funciona una nova versió del cercador de recursos electrònics del CRAI anomenat  ReCercador+. És una interfície de cerca que us permet buscar, en una única base de dades, informació sobre un tema específic en els diferents recursos electrònics subscrits per la Universitat de Barcelona i accedir al text complet del document, si està disponible. Permet buscar bibliografia, tant de revistes i llibres electrònics com d’altres documents.

recercador

El ReCercador+ ofereix:

  • Més rapidesa a l’hora de recuperar informació.
  • Més recursos incorporats i més informació indexada.
  • Més facilitat a l’hora d’utilitzar la interfície de cerca.

 També us permet:

  • Localitzar els recursos electrònics: bases de dades, revistes, llibres, portals de llibres i revistes subscrits per la UB així com una selecció d’altres recursos de lliure accés.
  • Guardar, organitzar i/o exportar els resultats de les cerques. Crear i modificar alertes i
  • configurar les preferències (idioma de la interfície, correu on rebre les notificacions, etc.).

Podeu consultar la Guia d’ús que s’ha preparat des del CRAI.

Us animem a utilitzar aquest recurs. Segur que us serà de molta utilitat pels vostres treballs i investigacions!


Deixa un comentari

El factor d’impacte i l’avaluació de les revistes científiques

El factor d’impacte (el nom prové del terme anglès impact factor) és una mesura de la importància que s’atribueix a una publicació científica. És un indicador que cada any calcula l’Institut d’Informació Científica (ISI o Institute for Scientific Information) per a aquelles publicacions sobres les que es fa aquest seguiment. Els resultats són publicats en un informe anomenat el Journal Citation Report.

El factor d’impacte es fa servir com a mesura de la qualitat de les revistes científiques, i per extensió de la qualitat dels articles dels investigadors que hi publiquen. Es calcula  dividint el nombre de citacions de l’any en curs dels articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d’articles publicats en aquests dos anys.

No obstant, l’ús del factor d’impacte és controvertit, tant per com se seleccionen les revistes com per la manera de calcular l’índex.

Hi ha altres eines utilitzades per a l’avaluació de la recerca dels investigadors com el nombre de cites o l’índex H.

L’eina tradicional per conèixer el nombre de citacions que rep un treball determinat és la base de dades ISI Web of Science (en les seves diferents versions d’índexs de citacions: Science, Social Sciences i Arts & Humanities), dins la plataforma Web of Knowledge.

Actualment, cada vegada més recursos inclouen el nombre de citacions que rep un determinat article. Per exemple, el cercador acadèmic de Google, Google Scholar (http://scholar.google.com/) o el dipòsit de literatura científica CiteSeer (http://citeseer.ist.psu.edu).

El CRAI de la UB té una pàgina web on podeu trobar tota la informació sobre l’avaluació de les revistes científiques amb un recull d’eines i índexs per valorar les publicacions científiques i indicadors de visibilitat i impacte per a l’avaluació de l’activitat investigadora.

reshPel que fa al món de les revistes d’humanitats l’eina que podeu fer servir és RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) un sistema d’informació que integra els indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles en Ciències Socials i Humanitats. Aglutina diferents  projectes desenvolupats pel EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i pel EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per ambdós grups.


Deixa un comentari

Premsa digitalitzada de l’Arxiu Municipal de Palafrugell

Avui us tornem a parlar d’un altre projecte de premsa digitalitzada que ens ha semblat molt interessant i que us volem recomanar. L’Arxiu Municipal de Palafrugell és qui a dut a terme aquesta iniciativa.

pala

Es poden consultar 31.992 pàgines de premsa procedent de les col·leccions de l’Arxiu Municipal i de la Biblioteca de Palafrugell, i d’entitats com l’Ajuntament de Begur o l’Ajuntament de Blanes, i particulars.

Teniu la possibilitat de fer cerques per paraula, una cerca avançada i també es poden descarregar els arxius en format pdf.

Aprofitem per comentar-vos que l’Arxiu es pot consultar, a la secció Fons personals, la descripció de tres fons personals de personatges vinculats amb l’exili: Teresa Carbó Comas, Rosa Laviña i Josep Salvador Puignau, entre d’altres.


Deixa un comentari

Utilizeu les alertes bibliogràfiques per estar al dia del que es publica!

Si voleu estar al dia dels articles que es publiquen a les revistes podeu fer servir les alertes bibliogràfiques. Serveixen per rebre avisos mitjançant dos sistemes diferents: un correu electrònic o bé una alerta RSS quan es publica un nou número d’una revista.

jstor

  • Amb els avisos per correu electrònic es rep un missatge quan es publica un nou número de revista i podeu consultar-hi el sumari i així veure si us interessa llegir alguns dels articles publicats.

Des del catàleg del CRAI de la UB , teniu accés als sumaris electrònics de moltes revistes (electròniques o en paper) mitjançant Dialnet, un servei del qual ja us vam parlar en un post anterior. Amb Dialnet, apart de consultar els sumaris, podeu crear aquestes alertes per rebre avisos per correu electrònic de les publicacions que us interessin.

El dipòsit digital RACO  (Revistes Catalanes amb Accés Obert) també ofereix aquest servei.

  • Teniu també  l’opció de rebre les notificacions de nous sumaris via RSS, un servei que ja ofereixen moltes revistes o portals com JSTOR o Project Muse.

Aquesta icona rss és la que ens indica si la font d’informació que volem seguir ofereix aquest servei. És una manera pràctica de seguir novetats publicades en línia, revistes, bases de dades, etc., sense necessitat de rebre correus electrònics. Necessitarem un programa client on s’aniran carregant les novetats que posteriorment veurem en un format llegible i enllaçat a la font original. Els navegadors més utilitzats porten ja incorporat un client RSS que detecta automàticament els canals que permeten la subscripció i lectura des del propi navegador.

Esperem que la informació us sigui d’utilitat!


Deixa un comentari

Un lloc web interesant: “Documents for History/Documents per la Història”

webAvui us volem presentar un portal web que ens ha agradat: Documents for History/Documents per la Història. Està creat i dirigit per Arnau Gonzàlez i Vilalta professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i usuari del CRAI Biblioteca Pavelló de la República.

Amb la revolució tecnològica que ha estat l’aparició d’Internet es fa difícil poder aprofitar tota la informació que hi ha a la xarxa. Hi ha molta documentació històrica: articles, llibres digitalitzats, arxius i hemeroteques digitals, etc. Amb aquest portal es pretén posar a disposició de l’historiador, d’arreu del món, el coneixement de tots els materials existents a la xarxa. D’aquesta manera poden ampliar les seves investigacions descobrint llocs webs amb informació que  desconeixen.

A tall d’exemple direm que el CRAI Biblioteca Pavelló de la República apareix a l’epígraf d’Arxius Digitals amb la col·lecció de segells que tenim integrada a la Memòria Digital de Catalunya .

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajut del Centre d’Història Contemporània de Catalunya.Us animem que visiteu el lloc web i hi feu una ullada! Segur us resultarà interesant.

Des del nostre bloc felicitem a l’Arnau per aquesta iniciativa!


Deixa un comentari

Premsa digitalitzada de l’Arxiu Municipal de Girona

Amb la voluntat de donar a conèixer projectes de digitalització de publicacions periòdiques que s’estan duent a terme,  avui us presentem la pàgina web de premsa digitalitzada del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Arxiu Municipal de Girona.

girona

Actualment aquest servei permet accedir a 22 capçaleres de publicacions periòdiques que van dels anys 1808 a 2010. En conjunt aplega 2.220.396 pàgines.

Recentment s’han incorporat 513.610 pàgines del diari Avui dels anys 1990 a 2010 i es preveu s’incorporin els exemplars del període comprés entre la fundació del diari al 1976 i 1989 en un termini de quatre anys.

Us recordem que bona part d’aquestes publicacions, com L’Autonomista o Presència, les podeu trobar en format paper al CRAI Biblioteca Pavelló de la República.  Aprofitem també per recordar-vos que des del nostre bloc hem publicitat altres post sobre diferents iniciatives de Revistes en línia accessibles a la xarxa. I com sempre us diem, si en coneixeu alguna altra, feu-nos-ho saber!