Deixa un comentari

Soldiers, Bombs and Rifles : military history of XX century nou llibre del CEHI

bombsSoldiers, Bombs and Rifles: Military History of the 20th Century és el títol de l’obra editada per Paola Lo Cascio, Alberto Pellegrini i Antoni Segura resultat d’una iniciativa acadèmica organitzada pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona  a l’abril de 2012, amb l’objectiu d’apropar la història militar al centre de l’atenció de la universitat i el debat historiogràfic.

Van ser unes jornades on van intervenir destacats especialistes de renom internacional que van analitzar alguns dels grans conflictes armats del segle XX i alguns dels aspectes més rellevants relatius al pes que les qüestions militars han tingut i tenen en la reconstrucció del passat recent. Es va voler rendir homenatge a la memòria de Gabriel Cardona, membre del Centre i professor de la Universitat de Barcelona durant més de dues dècades, desaparegut prematurament al mes de gener de 2011.

La història militar es considera una disciplina tècnica, únicament destinada als experts. Per contra aquest camp de recerca també constitueix una eina imprescindible per a la interpretació dels processos històrics de la contemporaneïtat. És un dels camps de recerca més interessants per la seva intrínseca interdisciplinarietat .

Sobre la base d’aquestes consideracions, el Congrés i el llibre resultant, proposen l’anàlisi d’alguns dels principals processos de guerra del segle XX, des d’una perspectiva que podria situar-les en el context més ampli definit pels propis conflictes .

L’obra recull les intervencions de Fortunato Minniti (Università Roma Tre), Giuseppe Conti (Università La Sapienza), Joan Villarroya (Universitat de Barcelona), Allan R. Millett (University of New Orleans) i Antoni Segura i Mas (Universitat de Barcelona), respectivament sobre la Primera Guerra Mundial, la intel·ligència militar, la Guerra Civil a Espanya, la Segona Guerra Mundial, i els conflictes asimètrics des de la Guerra Freda fins a la actualitat.

Des del nostre bloc felicitem els seus editors per aquest magnífic volum que segur hauria estat de l’agrat del professsor Cardona!


1 comentari

Cum laude per a la tesi doctoral “La Italia fascista en la prensa española (1940-1945)”

Alberto Pellegrini, membre del Grup de recerca del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) i usuari assidu de la nostra biblioteca, ha rebut la qualificació d’Excel·lent cum laude per la seva tesi doctoral llegida ahir, dia 21 d’abril.

La tesi La Italia fascista en la prensa española (1940-1945)  analitza l’evolució de la política franquista segons el ritme dels aconteixements bèl·lics que s’anaven produint.

mussolini5L’autor ha basat el seu treball en el buidatge exhaustiu de diversos títols de premsa diària com ara: ABC, Arriba, Correo Catalán, Diario de Barcelona, Solidaridad Nacional, La Vanguardia, Ya, etc., i amb el repàs selectiu d’altres publicacions tan destacades com: Destino, Mundo, Legiones y Falanges, Informaciones, etc.

El director de la tesi ha estat el professor Andreu Mayayo i Artal,  catedràtic del  Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i alhora vicedirector del CEHI.

Des de la Biblioteca del Pavelló volem felicitar el ja Dr. Pellegrini per la feina feta que, ens consta, ha estat molta.