5 comentaris

XAC_Premsa: premsa històrica digitalitzada

Avui reprenem una qüestió que genera moltes consultes i que ja hem tractat en d’altres ocasions a l’apartat Revistes en línia: les publicacions periòdiques accessibles a través de la xarxa.

Per fer-ho, us presentem la iniciativa XAC_Premsa, una eina que permet consultar en línia la premsa històrica digitalitzada dels arxius comarcals i que té dos objectius clars: difondre els fons hemerogràfics digitalitzats i donar accessibilitat a la ciutadania a aquest patrimoni.

Cal destacar que la possibilitat de disposar d’una eina de treball per a investigadors o usuaris en general dels arxius o del web és un avenç important en el conjunt dels serveis que s’ofereixen des de la Xarxa d’Arxius Comarcals, ja que  XAC_Premsa és útil tant per a l’investigador que vol treballar des de l’arxiu o des de casa com també per a qualsevol ciutadà interessat en la matèria.

Accediu a XAC_Premsa!En aquesta primera fase de XAC_Premsa han participat 13 arxius comarcals, tot i que en un futur es preveu que en siguin 16. Actualment XAC_Premsa 417.627 pàgines digitalitzades de premsa local i comarcal. 

Us recomanem fermament que visiteu aquesta eina, perquè permet accedir a publicacions periòdiques locals antigues molt diverses i, a més, el cercador ofereix múltiples possibilitats de consulta.


Deixa un comentari

Els fons dels arxius comarcals ja es poden consultar a internet!

Ja es troba disponible a internet una nova eina per a la consulta d’una part del patrimoni documental de Catalunya. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, ha posat a l’abast de tothom un cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya que permet accedir a les descripcions dels fons documentals que es custodien als arxius comarcals i a la multitud de documents que els conformen.

Es poden fer cerques globals dels fons de tots els arxius de la Xarxa o bé només dels que es troben en un determinat arxiu. Amb l’opció Coneix els fons de l’arxiu es pot visulitzar la Guia dels fons de cada centre agrupats per tipus de fons. Es poden fer cerques lliures o acotades, per tipus, nom i/o dates del fons.

arxiu22Catalunya conserva un importantíssim patrimoni documental que forma part de la nostra memòria col·lectiva. La preservació, el coneixement i la difusió d’aquesta part del patrimoni cultural comú contribueix a posar la memòria històrica de Catalunya a l’abast de tots els ciutadans.

Des del nostre bloc volem donar la benvinguda a aquesta important iniciativa de la Xarxa d’Arxius Comarcals, ja que entenem que la millora dels processos de descripció documental així com la potenciació de canals i sistemes de comunicació relacionats amb l’arxivística constitueixen una eina molt útil per als investigadors.