5 comentaris

XAC_Premsa: premsa històrica digitalitzada

Avui reprenem una qüestió que genera moltes consultes i que ja hem tractat en d’altres ocasions a l’apartat Revistes en línia: les publicacions periòdiques accessibles a través de la xarxa.

Per fer-ho, us presentem la iniciativa XAC_Premsa, una eina que permet consultar en línia la premsa històrica digitalitzada dels arxius comarcals i que té dos objectius clars: difondre els fons hemerogràfics digitalitzats i donar accessibilitat a la ciutadania a aquest patrimoni.

Cal destacar que la possibilitat de disposar d’una eina de treball per a investigadors o usuaris en general dels arxius o del web és un avenç important en el conjunt dels serveis que s’ofereixen des de la Xarxa d’Arxius Comarcals, ja que  XAC_Premsa és útil tant per a l’investigador que vol treballar des de l’arxiu o des de casa com també per a qualsevol ciutadà interessat en la matèria.

Accediu a XAC_Premsa!En aquesta primera fase de XAC_Premsa han participat 13 arxius comarcals, tot i que en un futur es preveu que en siguin 16. Actualment XAC_Premsa 417.627 pàgines digitalitzades de premsa local i comarcal. 

Us recomanem fermament que visiteu aquesta eina, perquè permet accedir a publicacions periòdiques locals antigues molt diverses i, a més, el cercador ofereix múltiples possibilitats de consulta.


3 comentaris

L’Arxiu de Girona penja a Internet 60.000 noms de persones que van creuar el Pirineu el 1940

Ahir, el Diari de Girona va publicar una notícia que pensem  mereix que ens en fem ressò: “L´Arxiu de Girona penja a Internet 60.000 noms dels que van creuar el Pirineu el 1940”.

La notícia diu que l’Arxiu Històric de Girona conserva uns 40.000 expedients –dels anys 1940 a 1962- relacionats amb el control de la frontera per part del Govern Espanyol a través del Governador Civil de la província. En aquests moments es pot consultar la relació de noms de més de 60.000 persones de totes les nacionalitats que figuren com a titulars d’aquests expedients i ben aviat es podran consultar també els documents originals digitalitzats.

Entre els expedients que a partir d’ara es podran consultar en línia hi trobem els de personatges com Walter Benjamin o Josep Pla!

Si desitgeu ampliar la informació, us recomanem que llegiu la notícia publicada al Diari de Girona, i si us interessa el tema dels arxius, us animem a provar Arxius en línia, un cercador que permet accedir de forma conjunta als documents que es custodien a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i a la  Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC). 

Per acabar, aquí teniu unes instruccions que us facilitaran la consulta! Aneu a:
http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/selecCercaAvan.do?cerca=avan&codigrup=ANC&selecunicats=2
i en aquesta pantalla cal omplir els camps amb les dades següents:
– Tots
– Tipus de fons: Administració perifèrica de l’Estat
– Títol: el nom de la persona que cerqueu (per ex. colomer)
– Codi del fons: Arxiu Històric de Girona
– Nom del fons: Govern Civil. Índexs dels expedients de frontera i d’investigació 
La cerca us retornarà una pantalla amb els registres que contenen el nom “colomer” al camp de títol.
Si desitgéssiu sol·licitar l’expedient a l’AHG els haureu de facilitar
1- codi: Codi de referència
o bé obrint la fitxa:
2. descripció: any/expedient/número de signatura topogràfica

Ja ens donareu la vostra opinió!