2 comentaris

La Biblioteca Artur Martorell a la Memòria Digital de Catalunya

La Biblioteca Artur Martorell, centre documental de referència en temes educatius, ha passat a formar part de la Memòria Digital de Catalunya amb una col·lecció formada per 51 llibres digitalitzats sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l’Ajuntament de Barcelona durant el període de 1900 al 1933, els quals posen de manifest el compromís del consistori per dignificar l’escola pública i suplir així l’acció de l’Estat. Aquests documents reflecteixen les accions més emblemàtiques de l’Ajuntament: les colònies escolars, els banys de mar, els jardins d’infants, les escoles a l’aire lliure i el Patronat Escolar.

Tant les escoles a l’aire lliure, com les colònies escolars i els banys de mar contribuïen a millorar la salut dels infants que vivien en unes condicions de vida molt poc saludables. Alguns dels llibres que exemplifiquen aquesta tasca són: Escoles a l’aire lliure del parc de Montjuic; La Colònia escolar “Turissa”; Banys de mar per als alumnes; Institutions scolaires en plein air. En aquesta col·lecció també es troba el llibre Les Construccions escolars de Barcelona de l’any 1922, en què hi trobem el primer plànol d’escoles i serveis educatius de la ciutat. Tots aquests llibres es poden consultar a text complert.