1 comentari

Conveni de donació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República i la Fundació de la Pagesia Catalana

El passat 25 de gener de 2016 el CRAI Biblioteca Pavelló de la República va signar un conveni de donació amb la Fundació de la Pagesia de Catalunya en virtut del qual la nostra biblioteca anirà acollint, en diverses etapes, una col·lecció de llibres i publicacions periòdiques de temàtica laboral i sindical de la pagesia, especialment del període franquista.

Aquests fons provenen de les biblioteques de les Cambres Agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que actualment es troben en procés de tancament.

Per aquest motiu han començat a distribuir els seus fons entre diverses institucions en funció de l’interès que puguin tenir per aquests.

La primera entrega ja s’ha efectuat i prové de la Cambra Agrària de Girona.  Hem rebut un total de 130 monografies i fullets i  25 publicacions periòdiques. Tot aquest material es troba en procés d’incorporació al catàleg.

Us anirem informant sobre aquest fons i la seva catalogació!