Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló de la república


3 comentaris

L’aeròdrom de la Sènia, 1937-39

El senyor Heribert Garcia i Esteller i el Centre d’Estudis d’Investigació històrica Baix maestrat/Montsià , molt amablement,  han fet arribar a la Biblioteca del Pavelló de la República l’obra L’aeròdrom de la Sènia, 1937-39: imatges d’un passat, una edició millorada de  L’aeròdrom de la Sènia, 1937-39, publicat el 2006.

En aquesta nova edició l’autor no només hi  ha incorporat una gran quantitat de fotografies inèdites de l’aeròdrom sinó que també hi ha inclòs referències d’algunes de les operacions efectuades pels exèrcits republicà i franquista al nord de Castelló i al Sud de Tarragona. D’aquesta manera els interessats en aquest tema podran veure amb més claredat què succeïa en aquelles terres mentre el camp d’aviació va estar operatiu i, sobretot, entendre la seva gran importància estratègica  durant la Guerra Civil.

L’aeròdrom de la Sènia és un llibre documental d’una gran magnitud que ha estat possible gràcies a la tenacitat del seu autor per recopilar -a base  d’explorar col·leccions privades, de comprar materials valuosos i de consultar diversos arxius- centenars de fotografies i posar-les a disposició dels investigadors.

Davant la qualitat i magnitud d’aquest llibre gràfic, la Biblioteca del Pavelló de la República ha retirat del seu arxiu el  fons personal José Roda i Caballer, cedit per un veí de la Sènia, perquè constava d’algunes còpies de fotografies relacionades amb l’estada de la Legió Còndor a l’aeròdrom de la Sènia, reproduïdes ara a l’obra d’Heribert Garcia i Esteller.