Deixa un comentari

La Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona

La Directora de l’IES Ausiàs March de Barcelona, Roser Molina, ha cedit al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República un llibre d’actes dels anys 1939 i 1940  de la Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona.

La primera acta, del dia 8 de maig de 1939,  recull la constitució d’aquesta comissió i els primers acords: sol·licitar la llista del personal sancionat preventivament, estudiar la situació del tots els mestres entre el 18 de juliol de 1936  i l’1 de gener de 1939 i publicar a la premsa un avís perquè tots els mestres enviïn a la Comisión el seu expedient.

A partir d’aquí totes les actes inclouen extensíssimes llistes dels mestres que seran objecte de depuració en funció dels informes emesos per les autoritats locals (alcalde, capellà, representant dels pares de família i guàrdia civil). En els casos que aquests informes són negatius, s’expliquen els motius pels quals els mestres han de ser depurats o sancionats (ser catalanistes, pertànyer a organitzacions polítiques i sindicals, no practicar la religió, assistir a mítings i reunions marxistes, relacionar-se amb elements rojos, mantenir relacions extramatrimonials, etc.)

Us oferim dues mostres de les raons que la comissió considera motiu de depuració.

Depuracions1Depuracions2

El llibre d’actes de la Comisión Depuradora s’ha incorporat al Fons FV, sèrie Fulls Volants del CRAI Biblioteca Pavelló de la República on podeu trobar també altres documents relacionats amb la matèria.

També l’hem catalogat i el podeu consultar al catàleg del CRAI UB.