Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló de la república


Deixa un comentari

Dialnet: novetat important!

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) és una base de dades d’accés lliure i gratuït, creada per la Universidad de La Rioja, on hi trobareu sumaris de gairebé 6000 revistes, articles d’obres col·lectives, tesis doctorals, documents de treball, prepublicacions, llibres i ressenyes bibliogràfiques i també ofereix l’accés al text complet d’alguns d’ells.

Des del nostre bloc us recomanem molt especialment que dediqueu uns minuts a mirar l’apartat Cómo usar Dialnet perquè creiem que us pot ser molt útil per als vostres treballs d’investigació. A més, si us hi registreu, podreu accedir als serveis d’ alerta que ofereix i a altres opcions personalitzades.

Finalment volem recordar-vos que si estàveu acostumats a consultar els sumaris de les revistes a la Base de Dades de Sumaris Electrònics (BDSE), ara ho podreu fer igualment a través de la plataforma Dialnet i comptareu amb més prestacions. 

Podeu trobar més informació del què és la base de dades Dialnet, quins continguts i serveis personalitzats ofereix, etc., si cliqueu el botó Ajuda i també al web del CRAI > Nou servei de sumaris electrònics a través de la plataforma Dialnet.