Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló de la república


2 comentaris

Nova obra sobre l’esperanto als Països Catalans

Iniciem la setmana donant les gràcies a Francesc Poblet i Feijoo, un dels nostres usuaris habituals, ja que ens ha fet arribar l’obra Història de l’esperanto als Països Catalans: recull d’articles. En aquest cas, l’historiador Francesc Poblet ha coordinat l’obra, juntament amb el lingüista Hèctor Alòs i Font, que ha comptat amb la col·laboració d’autors de diverses disciplines, entre els quals un altre dels nostres usuaris, l’historiador Ferran Aisa i Pàmpols, o també Dani Cortijo, a qui vam dedicar el post Coneixeu el bloc “Altres Barcelones”?.

En aquest recull, editat en català i en esperanto, volem citar a tall d’exemple els articles de Toño del Barrio i Ulrich Lins “La utilització de l’esperanto durant la Guerra Civil”, el de Xavier Margais “El moviment esperantista a Mallorca: una víctima més de la repressió franquista”, el del mateix Francesc Poblet “El congrés de Vinaròs: la repressió sobre l’esperantisme català durant la dictadura de Primo de Rivera” i els de Jordi Solé i Camardons i de Jean Amouroux sobre les figures del pedagog Delfí Dalmau i del mossèn Joan Font, respectivament.

Aquest volum s’afegeix als ja incorporats a la Biblioteca del Pavelló de la República sobre la història del moviment esperantisme català que està duent a terme Francesc Poblet en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Esperanto i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya.