2 comentaris

Donació de llibres del President Pascual Maragall al CEHI catalogats al CRAI Biblioteca Pavelló de la República

El passat dia 28 d’0ctubre, Pascual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2003 fins el 2006, va fer donació al Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona de més d’un centenar de volums del seu fons personal sobre temàtiques com ara Europa, ciutats (en especial, Barcelona), polítiques municipals, urbanisme, memòries polítiques, la Mediterrània i política internacional (sobretot, dels Estats Units) i  socialisme

Aquests llibres han estat catalogats i es poden consultar  al fons del CRAI Biblioteca Pavelló de la República.

Des del nostre blog volem agrair al President Maragall aquesta donació que ha servit per enriquir els nostres fons.

signatura_1

Signatura de la donació del President Maragall amb Antoni Segura, director del CEHI, Lourdes Cirlot, vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura, i Carina Rey, delegada del rector com a comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació