1 comentari

Premi Temps, Espai i Forma 2017 a la companya Gemma Caballer

La Xarxa de Dinamització Lingüística de la Facultat de Geografia i Història i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona van lliurar, el passat dia 22 de desembre, durant el tradicional acte de Nadal de la Facultat de Geografia i Història, el VII Premi Temps, Espai i Forma, amb el suport de la mateixa facultat i el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística.

Els participants en aquest premi són treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM), que s’hi presenten d’ofici perquè han obtingut una puntuació de 9 o superior i estan escrits en llengua catalana.

En la categoria de màster va obtenir el primer premi la nostra companya del CRAI Biblioteca de Reserva Gemma Caballer Albareda, pel TFM titulat «Els quàrquers i l’ajuda humanitària als refugiats espanyols a França: la iniciativa Pour la renaissance des villages abandonnés».

Per les persones que la coneixem no resulta cap sorpresa que hagi obtingut aquesta distinció. De ben segur la qualitat del seu treball compleix, en abast, els requisits de les bases del Premi. Som testimonis de les hores de dedicació i recerca que hi ha dedicat, doncs, en bona part, ha estat feta amb els fons del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.

Moltes felicitats Gemma!