Deixa un comentari

Revistes històriques del cooperativisme català consultables en línia

Avui, novament us parlem d’una iniciativa relacionada amb revistes en línia. Des de fa uns mesos ja es pot consultar íntegrament la reproducció digital en alta resolució de les revistes històriques del cooperativisme català conservades per la Fundació Roca i Galès i la Federació de Cooperatives de Serveis i de Transportistes de Catalunya. 

Aquesta important aportació s’emmarca en el projecte de descripció i digitalització dels fons documentals del cooperativisme català que executa la Fundació Roca i Galès en col·laboració amb l’Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives (IPFC) i l’Arxiu Nacional de Catalunya.

S’hi pot accedir per diverses vies:

Web de la Fundació Roca i Galès

Web del IPFC

Web de l’ ANC (arxius en línia)

Al mateix temps s’està treballant en la digitalització dels fons documentals de diverses cooperatives. Actualment ja és consultable el procedent de la Cooperativa La Flor de Maig i estan en procés de digitalització els de les cooperatives La Dignidad, El Reloj i Unión Cooperatista Barcelonesa.

Esperem que trobeu aquest recurs interessant!