Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló de la república


Deixa un comentari

El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República signa acords de col·laboració amb el COMEBE Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i l’AICVAS Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna

Des de fa uns quants anys, el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República ha signat diversos acords de col·laboració amb diferents institucions tant nacionals com internacionals.

Enguany tenim el plaer de comunicar-vos que n’hem signat dos nous!

Per una banda, amb el COMEBE o Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, entitat que té per objectiu principal recuperar la memòria històrica de la Batalla de l’Ebre, contribuint al coneixement, la difusió dels espais i fets històrics de la Guerra Civil, per tal de fomentar la sensibilització envers la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat.

La recuperació de la història i la memòria i la gestió patrimonial de la Batalla de l’Ebre la duen a terme mitjançant la preservació, la conservació, el manteniment, la recerca, la documentació, la planificació i la difusió dels espais de memòria vinculats a aquest esdeveniment bèl·lic.

Per tal d’assolir aquests objectius, desenvolupen, entre altres, la relació, la cooperació i l’establiment de vincles amb institucions i entitats de caràcter similar que treballin entorn de la Guerra Civil, així com amb altres institucions i entitats especialitzades que treballin amb els conflictes civils armats i la guerra en general com a fenomen polític, social i cultural a escala global.

És en aquest darrer punt on encaixa l’acord signat amb el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, per desenvolupar projectes i activitats relacionades amb la recuperació i la difusió de la memòria democràtica.

I, per altra banda, també s’ha signat un acord amb La Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna AICVAS, associació que inicialment estava formada per supervivents voluntaris italians que van participar, a les Brigades Internacionals, a la Guerra Civil Espanyola. Actualment, formen part de l’associació familiars dels lluitadors i els que comparteixen els seus principis i valors. Ens són membres també altres lluitadors antifeixistes, així com d’historiadors, escriptors, artistes, intel·lectuals i estudiants.

L’Associació té la seu a Milà i té com a objectius:

  • La promoció i difusió dels ideals que van portar els voluntaris antifeixistes, no només italians, a lluitar i arriscar la vida a Espanya, durant la guerra civil i en altres escenaris europeus i no europeus, abans, durant i després de la Segona Guerra Mundial.
  • Preservar la memòria dels lluitadors voluntaris antifeixistes, que a Espanya i altres països europeus van donar un exemple inoblidable de coherència i valentia, enfrontant-se a la mort, la mutilació, l’empresonament en camps de concentració i mantenint-se sempre fidels a les seves conviccions democràtiques.
  • Destacar dels valors de democràcia i solidaritat promoguts pels voluntaris antifeixistes italians a Espanya i, posteriorment, pels partidaris a Itàlia, en el context de la lluita d’alliberament nacional contra el nazifeixisme.

La Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, i el CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, han establert un acord de col·laboració que inclou entre d’altres els següents punts:

  • Intercanvi de publicacions
  • Col·laboració en el projecte SIDBRINT de la Universitat de Barcelona, sobre les Brigades Internacionals: amb la incorporació i la contextualització d’informació sobre els voluntaris italians de la Guerra Civil espanyola.
  • Conservació i incorporació al nostre fons documental de la informació rebuda per part de l’AICVAS, sobre els voluntaris italians.
  • Difusió a través de les nostres xarxes socials (Instagram, Blog, Twitter, web corporativa, etc.) de les activitats executades per l’AICVAS, també de forma recíproca.

Ben segur aquestes col·laboracions seran beneficioses per ambdues parts!